Cradle to Cradle Certified® Bronze

Vi har været gennem en længerevarende proces for at certificere vores facadetegl. Vi valgte Vugge til Vugge som partner i processen. Vi har opnået en certificering på bronceniveau via Cradle to Cradle. Vi er meget stolte af, som nogle af de første, at kunne præsentere et sortiment af teglklinker, som er certificeret.

Se vores Scorecard her: https://www.c2ccertified.org/products/scorecard/hanging-facade-tile-systems-steffen-sten-aps

Om certificeringen
Arkitekter og bygherrer i den vestlige verden har stort fokus på Cradle to Cradle byggeri, fordi det rummer en meget holistisk tilgang til bæredygtighed og cirkulær økonomi. Flere bygningscertificeringsordninger honorerer valg af Cradle to Cradle produkter, og mange producenter af byggematerialer har valgt at Cradle to Cradle certificere deres produkter. Faktisk er 70% af alle Cradle to Cradle certificerede produkter enten byggematerialer eller inventar.

 

Der er seks fokuspunkter for udviklingen af cirkulær økonomi i byggebranchen:

 • Cirkulært design
  Alle materialer bevarer deres potentiale som ressource for noget nyt. Intet bliver til affald.
 • Materialesundhed
  Alle materialer er sunde for miljøet og for de mennesker, der producerer, bygger og bor med dem.
 • Design til adskillelse
  Man producerer og bygger, så alt kan skilles ad, og så komponenterne bevarer eller øger værdien.
 • Værdikædesamarbejde
  Alle fra leverandør til producent, fra arkitekt til bygherre og fra investor til långiver skal samarbejde om at skubbe til den cirkulære udvikling.
 • Materialepas
  Det skal sikres, at man til enhver tid kan identificere og værdisætte materialer i en bygning.
 • Politikker og standarder
  Der skal arbejdes mod skærpede krav og rammevilkår for den cirkulære udvikling i byggeriet.